Kocioł sprawny na 109 %

Kocioł sprawny na 109 %

Coraz częściej wybieramy kotły, których producenci gwarantują ponad stu proc. sprawność. Czy to możliwe, żeby urządzenie mogło pracować tak efektywnie i co faktycznie kryje się za tą imponującą wartością?

Gazowe kotły kondensacyjne mogą osiągnąć sprawność na poziomie aż 109 %. Dla porównania warto zaznaczyć, że sprawność nowoczesnych kotłów niskotemperaturowych wynosi ok. 95 %. W warunkach eksploatacyjnych różnica ta może być jeszcze większa.

Maksymalnie wykorzystane paliwo

Wynikiem spalania paliwa zawierającego węgiel i wodór jest para wodna. W tradycyjnym kotle traktowana jest jako efekt uboczny oraz odprowadzana wraz z pozostałymi spalinami przez przewód kominowy. Dlatego też, część energii zostaje zmarnotrawiona, ponieważ para wodna akumuluje w sobie pewną ilość ciepła. Technologia wykonania pieców tradycyjnych nie pozwala na wykorzystanie zjawiska kondensacji, kwaśny odczyn kondensatu powodowałby korodowanie elementów ze stali lub nawet żeliwa. Nowoczesne kotły kondensacyjne obniżają temperaturę spalin (do poziomu maksymalnie 57 st. C w przypadku gazu ziemnego i 47 st. C – oleju opałowego, co również wpływa na podwyższenie sprawności urządzenia), następnie skraplają parę wodną oraz odzyskują jej energię.

Sprawność ponad 100 %

Tajemnicza wartość 109 % może utrzymywać nas w przekonaniu, że kotły kondensacyjne pozwalają na uzyskanie pewnej nadwyżki energetycznej, oddając więcej energii niż zawiera dostarczone do nich paliwo lub wręcz, że producenci specjalnie zawyżają parametry urządzeń. W rzeczywistości żaden kocioł nie pracuje ze sprawnością ponad 100%, a liczba ta wynika ze sposobu obliczania. Wartość 109 % sprawności oznacza poziom sprawności w porównaniu z technologią tradycyjną. Przyjęte dawno temu w większości krajów normy informują, że piece osiągają sprawność poniżej 100 %, a para wodna traktowana jest jako odpad procesu spalania. Obliczając sprawność, brano pod uwagę jedynie wartość opałową paliwa. Oczywiście, normy te powstały jeszcze przed pojawieniem się na rynku urządzeń kondensacyjnych. Przepisy od tego czasu się nie zmieniły, jednak w przypadku kotłów kondensacyjnych do bilansu energetycznego należało doliczyć ciepło pozyskane po odparowaniu pary wodnej. Wynosi 11 %, ale po uwzględnieniu strat energetycznych ostateczna sprawność to 109 %. 

W krajach, w których przyjęto nowe normy, energia uzyskana z pary wodnej wlicza się w ostateczny bilans. Wtedy sprawność gazowych kotłów kondensacyjnych utrzymuje się na poziomie 98 %. Jednocześnie nie możemy zapomnieć, że najwyższą sprawność urządzenie kondensacyjne osiągnie, pracując przy niewielkim obciążeniu. Dlatego też są szczególnie polecane jako zasilania niskotemperaturowego systemu takiego, jak np. ogrzewanie podłogowe. Na parametry spalania wpływa również m.in. wilgotność powietrza dostarczanego do komory spalania oraz ilość tegoż powietrza.