LOGOWANIE

Parę słów o ogrzewaniu olejowym

O ogrzewaniu olejowym warto pomyśleć nie tylko w przypadku, gdy nie mamy dostępu do gazu. Nowoczesne kotły olejowe wyróżniają się wysoką efektywnością oraz bezawaryjną pracą.

Choć ogrzewanie olejowe rzadko stanowi naszą pierwszą decyzję, opcja ta jest godną rozważenia alternatywą dla tradycyjnych paliw stałych lub wyjściem z sytuacji, gdy nie mamy dostępu do gazu z sieci. Kiedy wahamy się zaś pomiędzy ogrzewaniem gazowym a olejowym, myślimy przede wszystkim o kosztach eksploatacyjnych. Choć różnice pomiędzy cenami obu paliw dynamicznie się zmieniają, wynosząc ok. 10-20 %, na korzyść gazu, dywagacje nad wyższością gazu nad olejem i odwrotnie wydają się być zażegnane przez nowoczesne kotły przystosowane do pracy z dwoma rodzajami paliw. Pamiętajmy też, że znowelizowana dyrektywa Unii Europejskiej (2010/31/UE) kieruje naszą uwagę na konieczność budowania w technologii niskoenergetycznej, a to oznacza, że koszty ogrzewania nawet droższym paliwem będą niewielkie - weźmy pod uwagę chociażby skuteczną  szczelność i termoizolację nowoczesnego budynku, a także dodatkowe instalacje pozyskujące energię, jak kolektory słoneczne czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Kotły olejowe
  Znajdź dostawców kotłów
na olej opałowy
Kotły olejowe to urządzenia bezobsługowe i automatyczne, które przez cały okres eksploatacji pracują według ustawionych w panelu sterowania wytycznych. Współpracują z zasobnikowym podgrzewaczem wody i zbiornikiem paliwa, na które również należy wygospodarować miejsce w kotłowni. Mogą pracować z instalacjami centralnego ogrzewania w niskiej oraz wysokiej temperaturze.
Sprawność nowoczesnych urządzeń waha się obecnie na poziomie 90-94 %. Aby zmniejszyć zużycie paliwa oraz uzyskać jeszcze większą efektywność, można przemyśleć zakup kotła kondensacyjnego, który dodatkowo odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Urządzenie dedykowane jest jednak do pracy z instalacją niskotemperaturową, np. z systemem wodnego ogrzewania podłogowego czy kolektorami słonecznymi. Inwestorów z pewnością zainteresuje fakt, że kotły olejowe kondensacyjne nazywane są przez niektórych producentów “technologią przyszłości” - wróżą im oni osiągnięcie sprawności na poziomie nawet 104 %. Prawdą jest, że kondensacja pozwala na wykorzystanie nie tylko ciepła powstałego w wyniku spalania oleju opałowego, ale również tego, które w standardowych kotłach uszłoby przez komin wraz ze spalinami. Służą temu tzw. wymienniki (np. z kwasoodpornej stali), które schładzając się, wywołują ukierunkowaną kondensację pary wodnej, uwalniając z niej przy tym ciepło, odprowadzane następnie do systemu grzewczego.

Magazynowanie oleju
Zwolennicy kotłów olejowych zastanowić muszą się nad bardzo ważną kwestią - gdzie będą przechowywać paliwo? Miejsce na magazynowanie oleju lokalizujemy zazwyczaj w skutecznie wentylowanej kotłowni - ze względu na rozmiar wymagają one niejednokrotnie odrębnego pomieszczenia gospodarczego, co znacznie podwyższa koszty inwestycji. Zbiornik znajdować się  musi w piwnicy, najniższej  naziemnej kondygnacji domu, ewentualnie na zewnątrz, w danej odległości od innych obiektów na działce (na ziemi lub zakopany pod ziemią). Przechowywanie oleju na zewnątrz jest jednak rzadziej stosowane, ponieważ w tym przypadku konieczne jest ogrzewanie oleju w zbiorniku oraz przewodach doprowadzających paliwo do kotłowni. Do kosztów inwestycji należy doliczyć również wykonanie instalacji paliwowej ze zbiornika do kotła oraz w przypadku jednopłaszczyznowych zbiorników - również wanny wychwytującej.

 Znajdź dostawców
oleju opałowego
Ogrzewanie olejowe wciąż budzi pewne kontrowersje - ekolodzy zwracają uwagę inwestorów na powstające podczas spalania paliwa dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz tlenków azotu. Pamiętać jednak należy, że tradycyjne kotły emitujące do środowiska znaczną ilość szkodliwych spalin są zastępowane nowoczesnymi urządzeniami, w których emisja ograniczona została do minimum - w produkowanych obecnie kotłach olejowych spalanie jest całkowite.